להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������